wiepen

De polder maakt geen winst, maar zorgt voor goed waterbeheer.

Stijging komt door wettelijke verplichtingen:
– privacy (GDPR)
– milieuvriendelijk herstel oevers
– slibanalyses
– waterlopen digitaliseren

De polder beheert zorgvuldig de geklasseerde waterlopen en polderwaterlopen . Huishoudens en bedrijven verkrijgen hierdoor een goede afwatering.
Na het maaien verbrijzelt de aannemer het reitsel om overlast bij aangelanden te minimaliseren.
Bij het ruimen van waterlopen wordt slib geanalyseerd, anders mag het niet op de oevers blijven liggen…

De belasting is nu gestegen tot op een waarde die gelijkaardig is met de omliggende polders en zal de komende jaren niet opnieuw stijgen.