Privacy

GDPR

Wij, Polder van Maldegem, gebruiken uw persoonsgegevens om polderbelastingen te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de polder en in het kader van alle andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster) en in voorkomend geval van het Rijksregister. Wij verwerken van u (en alle personen die een belang hebben bij het betreffende perceel) de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer en houderschap van een zakelijk recht.

Bij het uitvoeren van onze wettelijke bevoegdheid kunnen bepaalde van deze persoonsgegevens in bepaalde gevallen doorgegeven worden aan: een drukker, aannemers en studiebureaus (in het kader van onderhoud of werken aan de waterlopen), een externe partner voor het heffen van belastingen en overheidsinstanties (bv. de Provincie).

We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie via contact@toezichtcommissie.be (meer info: https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure). Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Polder van Maldegem via info@poldervanmaldegem.be of met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@vvpw.be.

Datalek

De Polder van Maldegem hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Een gebeurtenis eind 2019 waarbij, door onachtzaam gebruik van een onbeveiligde USB-stick door de verwerker van de polderbelastinggegevens, adresgegevens, namen van mede-eigenaars en perceelgegevens verloren raakten, werd door de Polder van Maldegem onverwijld gemeld aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Gezien het geen gegevens van financiƫle waarde, noch gegevens van bijzondere persoonlijke aard betreft, is er geen reƫel gevaar verbonden aan dit incident. Niettemin houdt de polder eraan de ingelanden te informeren en werden de nodige voorzorgsmaatregelen opgelegd aan de verwerker om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Hebt u vragen hieromtrent, aarzel dan niet om de DPO van de polder te contacteren op dpo@vvpw.be.

Adreswijziging

Cookies

Deze website maakt gebruik van ā€˜cookiesā€™. Wij vermijden echter Tracking cookies. Wat zijn cookies? Dit zijn informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden bewaard naar aanleiding van uw bezoek van onze website en die toelaten het gebruik van de website te verbeteren (deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurstaal). Cookies laten websites toe om de manier waarop de website wordt gebruikt te analyseren. Via die weg verzamelt de website statistische gegevens, die op generiek wijze aan uw persoon kunnen gekoppeld worden, die ons in staat stellen om de werking van onze website en onze diensten te optimaliseren.

De automatische installatie van ā€˜cookiesā€™ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beĆÆnvloeden.

Welke cookies gebruiken wij ?

Onze website gebruikt momenteel enkel functionele cookies en we vermijden het gebruik van ā€˜Tracking Cookiesā€™. We maken echter wel gebruik van Google Analytics. Er werden echter stappen genomen om GDPR-compliant te zijn. Zo werd een verwerkingsovereenkomst getekend met Google, worden de IP adressen gemaskeerd en wordt er geen data doorgestuurd naar aanvullende Google-diensten.

U kunt de installatie van ervan weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de knop “OK” bij de cookiemelding aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van de noodzakelijke cookies voor een optimale werking aanvaardt.

Hoe zet u cookies uit?

De automatische installatie van ā€˜cookiesā€™ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beĆÆnvloeden.