De aanslagbiljetten polderbelasting 2023 zijn op 30 november aan de betrokkenen verzonden.

Dit naar aanleiding van een inhaalbeweging om een vertraging die enkele jaren terug is ontstaan in het aanrekenen van de belasting in te halen.

Deze inhaalbeweging is nodig omdat de kosten voor het onderhoud van de waterlopen op het grondgebied van de polder wel bleven doorlopen en blijven stijgen, en het polderbestuur de veiligheid en de belangen van de inwoners op haar grondgebied op gebied van wateroverlast zo goed als mogelijk wil garanderen.

Voor vragen of meer informatie: info@poldervanmaldegem.be