Aanslag Polderbelasting 2019

Het aanslagbiljet voor de innen van de polderbelasting over het dienstjaar 2019 wordt verstuurd. De kadastrale informatie waarop de aanslag van toepassing is, gaat over de eigendommen op datum van 1 januari 2019. De aanslagvoet bedraagt 15 euro per hectare, met een minimumbijdrage van 7,50 euro.