Besluit tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor een aantal onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen. Concreet mag er vanaf 16 juni 2023 in een deel van de Polder van Maldegem, ten zuiden van het Afleidingskanaal, geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Er zijn een aantal uitzondering.

Het besluit en de kaart kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gouverneur.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn.

Gedetailleerde kaart

tijdelijk onttrekkingsverbod voor Oost-Vlaanderen 2023