Welkom op de website van de Polder van Maldegem

Een polder is een door waterkeringen omgeven gebied waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. De waterstand binnen de polder is hierdoor lager dan in het omliggende gebied. Polders worden in het algemeen doorkruist door watergangen.

Polderbelasting 2023

De aanslagbiljetten polderbelasting 2023 zijn op 30 november aan de betrokkenen verzonden.

Dit naar aanleiding van een inhaalbeweging om een vertraging die enkele jaren terug is ontstaan in het aanrekenen van de belasting in te halen.

Deze […]

Grensgebied Polder van Maldegem

De naam van onze polder is een beetje misleidend. Niet het volledige grondgebied van Maldegem behoort tot de polder. De grens van de Polder van Maldegem kan je hier terugvinden.

Polder van Maldegem kaartgebied