Welkom op de website van de Polder van Maldegem

Een polder is een door waterkeringen omgeven gebied waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. De waterstand binnen de polder is hierdoor lager dan in het omliggende gebied. Polders worden in het algemeen doorkruist door watergangen.

Incorrecte structurele mededeling

Belangrijk bericht

Er werden op 5 februari 2023 ingebrekestellingen verstuurd voor het dienstjaar 2021 waarbij de gestructureerde mededeling niet correct is.

Indien u problemen ondervindt met de betaling, gelieve dan een “vrije mededeling” te gebruiken en […]

Grensgebied Polder van Maldegem

De naam van onze polder is een beetje misleidend. Niet het volledige grondgebied van Maldegem behoort tot de polder. De grens van de Polder van Maldegem kan je hier terugvinden.

Polder van Maldegem kaartgebied