Welkom op de website van de Polder van Maldegem

Een polder is een door waterkeringen omgeven gebied waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. De waterstand binnen de polder is hierdoor lager dan in het omliggende gebied. Polders worden in het algemeen doorkruist door watergangen.

Besluit onttrekkingsverbod 2022

Tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod Oost-Vlaanderen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op […]

Lees meer berichten

Grensgebied Polder van Maldegem

De naam van onze polder is een beetje misleidend. Niet het volledige grondgebied van Maldegem behoort tot de polder. De grens van de Polder van Maldegem kan je hier terugvinden.

Polder van Maldegem kaartgebied