Polderbelasting 2023

De aanslagbiljetten polderbelasting 2023 zijn op 30 november aan de betrokkenen verzonden. Dit naar aanleiding van een inhaalbeweging om een vertraging die enkele jaren terug is ontstaan in het aanrekenen van de belasting in te halen. Deze inhaalbeweging is nodig omdat de kosten voor het onderhoud van de waterlopen op het grondgebied van de polder [...]