Wetgeving

Het “Verzameldecreet 2019” (het decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw – B.S. 19/06/2019) voorziet enkele aanpassingen van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

De Wet betreffende de Polders (B.S. 3/6/1957) beschrijft de werking van de Polders en de regels die het polderbestuur moet naleven.

Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen (B.S. 15/02/1968)

Veldwetboek

Links

Provincie Oost-Vlaanderen: Brochure

De regelgeving rond waterlopen is ingewikkeld. De brochure bundelt in 8 delen de essentie met veel illustraties. Je krijgt een antwoord op je belangrijkste vragen als oeverbewoner. Ook als professional kun je heel wat opsteken.

Brochure-wonen-langs-een-waterloop.html

Waterbeleid – Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook de waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest die bij het waterbeleid betrokken zijn, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen) en een vertegenwoordiger van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven. Ook de gezamenlijke provinciegouverneurs zijn in de  CIW vertegenwoordigd.

www.integraalwaterbeleid.be

E-loket Wateronttrekking onbevaarbare waterlopen

Via het e-loket registreer je wateronttrekking voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dus zowel voor waterlopen en publieke grachten beheerd door de gemeentes, als de polders en wateringen, de provincies en de VMM. Na selectie van de waterloop wordt de melding automatisch bezorgd aan de bevoegde waterbeheerder.

https://www.wateronttrekking.be/

Meetgegevens waterpeilen

De meetgegevens, zowel van waterpeilen als van neerslag, kunnen door iedereen geraadpleegd worden op www.waterinfo.be

Vereniging voor Polders en Wateringen (VVPW)

De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen vzw is een “koepelorganisatie”. 85 % van de besturen zijn lid van de V.V.P.W.

www.vvpw.be

Gemeente Maldegem