De gewone algemene vergadering vindt dit jaar plaats op maandag 21 september 2020.

De stemgerechtigde ingelanden zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en moeten hun aanwezigheid bevestigen uiterlijk op 17 september 2020.

Alles zal verlopen volgens de voorschriften met betrekking tot Covid-19.