UA-165820417-1
Berichten2020-01-15T16:10:22+01:00

Overzicht berichten Polder van Maldegem

301, 2021

Aanslagen polderbelasting 2020

De Polder van Maldegem verstuurt deze week de aanslagen voor het dienstjaar 2020. De bestuursleden stoppen zelf een groot deel van de aanslagen in de brievenbus.

Voor het dienstjaar 2020 wordt de kadastrale informatie van 1 januari 2020 gebruikt. Wie eigenaar was op 1 januari vorig jaar zal de aanslag moeten betalen.

Het bedrag van de belasting is nu 25 euro per hectare.
Het minimumbedrag bedraagt 12,50 euro.
Deze tarieven zijn door de algemene vergadering en de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd.
Ook het aangepast huishoudelijk reglement werd goedgekeurd en is aan iedere ingelande overgemaakt.

De uiterste betaaldatum is 04/03/2021. Daarna volgen extra kosten.

Meer info: www.poldervanmaldegem.be of mailen naar info@poldervanmaldegem.be.

Aanslag Polder van Maldegem

609, 2020

Maandag 21 september 2020 – Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering vindt dit jaar plaats op maandag 21 september 2020.

De stemgerechtigde ingelanden zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en moeten hun aanwezigheid bevestigen uiterlijk op 17 september 2020.

Alles zal verlopen volgens de voorschriften met betrekking tot Covid-19.

105, 2020

Algemene vergadering uitgesteld

Om de verspreiding van het nieuwe corona-virus tegen te gaan worden alle vergaderingen uitgesteld, dus ook de algemene vergadering, die volgens het huishoudelijk reglement doorgaat in maart van elk jaar. Algemene vergaderingen zullen ten vroegste na 31 augustus mogelijk zijn.

1603, 2020

Aanslag Polderbelasting 2019

Het aanslagbiljet voor de innen van de polderbelasting over het dienstjaar 2019 wordt verstuurd. De kadastrale informatie waarop de aanslag van toepassing is, gaat over de eigendommen op datum van 1 januari 2019. De aanslagvoet bedraagt 15 euro per hectare, met een minimumbijdrage van 7,50 euro.

Ga naar de bovenkant