UA-165820417-1
Berichten2020-01-15T16:10:22+01:00

Overzicht berichten Polder van Maldegem

2207, 2022

Besluit onttrekkingsverbod 2022

Tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod Oost-Vlaanderen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het hele grondgebied van Oost-Vlaanderen. Als bijlage vindt u het besluit, alsook een informatiebericht waarmee u via uw communicatiekanalen kan informeren over dit verbod. Dit bericht, het besluit en een kaart kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de Gouverneur.

Gedetailleerde kaart

Onttrekkingsverbod 2022

Wettelijke bepalingen

703, 2022

Polderbelasting 2021

De Polder van Maldegem verstuurt deze week de aanslagen voor het dienstjaar 2021.

Voor het dienstjaar 2021 wordt de kadastrale informatie van 1 januari 2021 gebruikt. Wie eigenaar was op 1 januari vorig jaar zal de aanslag moeten betalen.

Het bedrag van de belasting is onveranderd gebleven: 25 euro per hectare.
Het minimumbedrag bedraagt 12,50 euro.
Deze tarieven zijn door de algemene vergadering en de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd.

De uiterste betaaldatum is 04/05/2022. Daarna volgen extra kosten.

Meer info: www.poldervanmaldegem.be of mailen naar info@poldervanmaldegem.be.

 

 

901, 2021

Uitleg stijging polderbelasting

wiepen

De polder maakt geen winst, maar zorgt voor goed waterbeheer.

Stijging komt door wettelijke verplichtingen:
– privacy (GDPR)
– milieuvriendelijk herstel oevers
– slibanalyses
– waterlopen digitaliseren

De polder beheert zorgvuldig de geklasseerde waterlopen en polderwaterlopen . Huishoudens en bedrijven verkrijgen hierdoor een goede afwatering.
Na het maaien verbrijzelt de aannemer het reitsel om overlast bij aangelanden te minimaliseren.
Bij het ruimen van waterlopen wordt slib geanalyseerd, anders mag het niet op de oevers blijven liggen…

De belasting is nu gestegen tot op een waarde die gelijkaardig is met de omliggende polders en zal de komende jaren niet opnieuw stijgen.

301, 2021

Aanslagen polderbelasting 2020

De Polder van Maldegem verstuurt deze week de aanslagen voor het dienstjaar 2020. De bestuursleden stoppen zelf een groot deel van de aanslagen in de brievenbus.

Voor het dienstjaar 2020 wordt de kadastrale informatie van 1 januari 2020 gebruikt. Wie eigenaar was op 1 januari vorig jaar zal de aanslag moeten betalen.

Het bedrag van de belasting is nu 25 euro per hectare.
Het minimumbedrag bedraagt 12,50 euro.
Deze tarieven zijn door de algemene vergadering en de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd.
Ook het aangepast huishoudelijk reglement werd goedgekeurd en is aan iedere ingelande overgemaakt.

De uiterste betaaldatum is 04/03/2021. Daarna volgen extra kosten.

Meer info: www.poldervanmaldegem.be of mailen naar info@poldervanmaldegem.be.

Aanslag Polder van Maldegem

609, 2020

Maandag 21 september 2020 – Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering vindt dit jaar plaats op maandag 21 september 2020.

De stemgerechtigde ingelanden zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en moeten hun aanwezigheid bevestigen uiterlijk op 17 september 2020.

Alles zal verlopen volgens de voorschriften met betrekking tot Covid-19.

Ga naar de bovenkant