UA-165820417-1
Berichten2023-10-12T15:25:44+02:00

Overzicht berichten Polder van Maldegem

612, 2023

Polderbelasting 2023

De aanslagbiljetten polderbelasting 2023 zijn op 30 november aan de betrokkenen verzonden.

Dit naar aanleiding van een inhaalbeweging om een vertraging die enkele jaren terug is ontstaan in het aanrekenen van de belasting in te halen.

Deze inhaalbeweging is nodig omdat de kosten voor het onderhoud van de waterlopen op het grondgebied van de polder wel bleven doorlopen en blijven stijgen, en het polderbestuur de veiligheid en de belangen van de inwoners op haar grondgebied op gebied van wateroverlast zo goed als mogelijk wil garanderen.

Voor vragen of meer informatie: info@poldervanmaldegem.be

808, 2023

Gedeeltelijke opheffing onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Gedeeltelijke opheffing onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen (geen ontheffing voor Polder van Maldegem)

Omwille van de neerslag van de voorbije weken heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, het tijdelijk onttrekkingsverbod voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gedeeltelijk opgeheven. In 16 onttrekkingszones blijft een onttrekkingsverbod van kracht.

Door de neerslag van de voorbije weken zijn de waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen gestegen. Na advies van de waterbeheerders heeft de gouverneur daarom beslist om het tijdelijk onttrekkingsverbod gedeeltelijk op te heffen.

In 13 van de 139 onttrekkingszones blijft de kritische drempelwaarde echter onderschreden, in 3 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur beslist om in deze 16 onttrekkingszone een tijdelijk onttrekkingsverbod te behouden.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf 08/08/2023 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is.

Concreet mag er dus vanaf 08/08/2023 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in deze 16 onttrekkingszones:

 • OVL-256: Rone
 • OVL-273: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl) tot monding Isbellageleed (incl)
 • OVL-294: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-301: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Kanaal Gent-Oostende (excl)
 • OVL-305: Leopoldskanaal van monding Isabellageleed (excl) tot stuw van Sint-Laureins (excl)
 • OVL-307: Vlietbeek/Zwartesluisbeek van monding 080/74001 (excl) tot Leopoldskanaal
 • OVL-309: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen
 • OVL-687: Kanaal Gent-Oostende van afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal (excl.) tot Bornebeek
 • OVL-691: Leie van monding Mandel (excl) tot monding Oude Mandelbeek (incl)
 • OVL-699: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl) tot monding Isbellageleed (incl)
 • OVL-701: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-1041: Zuidlede
 • OVL-656: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-695: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-696: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)

Voor de volgende zones wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod ingetrokken ten opzichte van het vorige besluit van de gouverneur (05/07/2023):

 • OVL-257: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-259: Oude Schelde vanaf Gent-Brugge sluis + Schelde tot monding Molenbeek/Grondebeek (excl)
 • OVL-263: Schelde van monding Molenbeek/Grotebeek (excl) tot monding Oostveergote (incl)
 • OVL-267: Molenbeek/Beiaardbeek – afwaarts deel
 • OVL-268: Molenbeek/Wolfputbeek
 • OVL-269: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierbeek (excl) tot monding Molenbeek (incl)– rechter Schelde-oever
 • OVL-275: Molenbeek/Plankebeek
 • OVL-279: Zuidlede
 • OVL-284: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.)
 • OVL-297: Noord-Zuid verbinding
 • OVL-300: Poekebeek
 • OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl.)
 • OVL-316: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-322: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-324: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl.)
 • OVL-328: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-668: Molenbeek/Plankebeek 432/30000
 • OVL-671: Kanaal Gent-Terneuzen v. Leie binnenstad/Benedenschelde (excl) – monding Moervaart (excl)
 • OVL-673: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal van Kanaal Gent-Oostende (excl) tot monding Vaart van Eeklo
 • OVL-676: Schelde van monding Oostveergrote (excl) tot monding afgesloten Dender (excl)
 • OVL-681: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stamkotbeek (incl)
 • OVL-682: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stamkotbeek (incl)
 • OVL-686: Kanaal Gent-Terneuzen van monding Moervaart (excl) tot monding in Schelde
 • OVL-693: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-694: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)

Zie kaart als bijlage of raadpleeg de interactieve kaart.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2023.

Uitzonderingen

 1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
 2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
 3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Meer info: besluiten

Besluit van de gouverneur: tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten (08/08/2023)

Besluit van de gouverneur: semi-permanent onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten (17/12/2021)

Contact

09 267 80 21
kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Gedetailleerde kaart

tijdelijk onttrekkingsverbod voor Oost-Vlaanderen 2023
1506, 2023

Besluit tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Besluit tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor een aantal onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen. Concreet mag er vanaf 16 juni 2023 in een deel van de Polder van Maldegem, ten zuiden van het Afleidingskanaal, geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Er zijn een aantal uitzondering.

Het besluit en de kaart kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gouverneur.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn.

Gedetailleerde kaart

tijdelijk onttrekkingsverbod voor Oost-Vlaanderen 2023
702, 2023

Incorrecte structurele mededeling

Belangrijk bericht

Er werden op 5 februari 2023 ingebrekestellingen verstuurd voor het dienstjaar 2021 waarbij de gestructureerde mededeling niet correct is.

Indien u problemen ondervindt met de betaling, gelieve dan een “vrije mededeling” te gebruiken en daar het kohierartikel te vermelden voorafgegaan met 2021 (Bijvoorbeeld 2021/6666).

Onze excuses voor dit ongemak.

2207, 2022

Besluit onttrekkingsverbod 2022

Tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod Oost-Vlaanderen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het hele grondgebied van Oost-Vlaanderen. Als bijlage vindt u het besluit, alsook een informatiebericht waarmee u via uw communicatiekanalen kan informeren over dit verbod. Dit bericht, het besluit en een kaart kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de Gouverneur.

Gedetailleerde kaart

Onttrekkingsverbod 2023
703, 2022

Polderbelasting 2021

De Polder van Maldegem verstuurt deze week de aanslagen voor het dienstjaar 2021.

Voor het dienstjaar 2021 wordt de kadastrale informatie van 1 januari 2021 gebruikt. Wie eigenaar was op 1 januari vorig jaar zal de aanslag moeten betalen.

Het bedrag van de belasting is onveranderd gebleven: 25 euro per hectare.
Het minimumbedrag bedraagt 12,50 euro.
Deze tarieven zijn door de algemene vergadering en de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd.

De uiterste betaaldatum is 04/05/2022. Daarna volgen extra kosten.

Meer info: www.poldervanmaldegem.be of mailen naar info@poldervanmaldegem.be.

 

 

Ga naar de bovenkant