De Polder van Maldegem verstuurt deze week de aanslagen voor het dienstjaar 2020. De bestuursleden stoppen zelf een groot deel van de aanslagen in de brievenbus.

Voor het dienstjaar 2020 wordt de kadastrale informatie van 1 januari 2020 gebruikt. Wie eigenaar was op 1 januari vorig jaar zal de aanslag moeten betalen.

Het bedrag van de belasting is nu 25 euro per hectare.
Het minimumbedrag bedraagt 12,50 euro.
Deze tarieven zijn door de algemene vergadering en de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd.
Ook het aangepast huishoudelijk reglement werd goedgekeurd en is aan iedere ingelande overgemaakt.

De uiterste betaaldatum is 04/03/2021. Daarna volgen extra kosten.

Meer info: www.poldervanmaldegem.be of mailen naar info@poldervanmaldegem.be.

Aanslag Polder van Maldegem