Het aanslagbiljet voor de innen van de polderbelasting over het dienstjaar 2019 wordt verstuurd. De kadastrale informatie waarop de aanslag van toepassing is, gaat over de eigendommen op datum van 1 januari 2019. De aanslagvoet bedraagt 15 euro per hectare, met een minimumbijdrage van 7,50 euro.