Wetgeving

Het “Verzameldecreet 2019” (het decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw – B.S. 19/06/2019) voorziet enkele aanpassingen van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen (B.S. 15/02/1968)

Veldwetboek